Edunvalvonta

EDUNVALVONTA

 

Tehyn päätehtävänä on valvoa jäsentensä etuja. Keskeisintä edunvalvonnassa ovat taloudellisen aseman parantamiseen, palkkaan, palvelussuhteen ehtoihin, työoloihin ja työympäristöön liittyvät asiat. 

Työpaikalla ongelmatilanteissa edunvalvontaa hoitavat jäsenten valitsemat luottamusmiehet.

 

Luottamusmiehet:

   

PLM; Konservatiivisen hoidon va, Päivystyksen ja ensihoidon va, Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten va, sijais- ja varahenkilöyksikkö

Leena Jokinen-Anttila

leena.jokinen-anttila(at)sata.fi

0447079318/

85 9318

 

PLM; Operatiivisen hoidon va, Liikelaitos SataDiag, Johtamisen palvelut

Karoliina Tala

karoliina.tala(at)sata.fi

0447079316/

85 9316

Koordinoiva PLM; piiritason asiat

Psykiatrisen hoidon va, Sosiaalipalvelujen ta.

Janne Maja

janne.maja(at)sata.fi

0447079317/

85 9317

varaPLM;

Konservatiivisen hoidon va, Ensihoidon ja päivystyksen va, Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten va, sijais- ja varahenkilöyksikkö.

 

 

0447077285/

85 7285

varaPLM;

Operatiivisen hoidon va, Liikelaitos SataDiag, Johtamisen palvelut

Janina Kujalajanina.kujala(at)sata.fi

 

0447076487/

85 6487
 

varaPLM;

Psykiatrisen hoidon va, Sosiaalipalvelujen ta.

Marja-Leena Ylitalomarja-leena.ylitalo(at)sata.fi

0447074131/

85 4131

 

TYÖSUOJELU

 

Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden keskuudestaan valitsema, joka edustaa kaikkia Satakunnan sairaanhoitopiirin työntekijöitä työpaikan työsuojeluyhteistoiminnassa sekä suhteessa työsuojeluviranomaisiin.

Satakunnan sairaanhoitopiirin toimialueet on jaettu kolmen päätoimisen työsuojeluvaltuutetun kesken:

 

Ensihoito- ja päivystys, Operatiivisen hoidon va

sekä Satadiag

Sanna Kuhlman044707281

Huoltokeskus, Konservatiivisen hoidon va ja Lasten-ja naistentautien

sekä synnytysten va

Minna Nordlund0447077827

Psykiatrian va, sosiaalipalvelujen ta sekä Johtamisen palvelut

Jarkko Viljanen0447079330

 

Voit olla yhteydessä oman alueesi työsuojeluvaltuutettuun milloin vain. He ovat kiinnostuineita olemaan mukana lähes missä tahansa asiassa, mutta erityisesti jos mieltäsi askarruttaa työhön, työyhteisöön, työympäristöön tms. liittyvä asia.

Luottamusmies Karoliina Tala
Luottamusmies Leena Jokinen-Anttila
Luottamusmies Janne Maja

 

 

 

 

 

 

 

Työsuojeluvaltuutettu Sanna Kuhlman
Työsuojeluvaltuutettu Minna Nordlund